Rozporządzenie

Zastanawiasz się kogo obejmuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych?

RODO dotyczy każdego.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą wszystkich instytucji i przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe, bez względu na ich wielkość i obroty oraz niezależnie od formy prowadzonej działalności.

Obowiązki

Zbliżony zakres zadań

Niektóre z obowiązków ciążących na firmach i instytucjach publicznych.

 instytucja
publiczna
firma

Ma odpowiedzieć na pytanie co zagraża osobie fizycznej w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych przez firmę. Prawidłowa ocena zagrożeń pozwoli na wdrożenie skutecznych zabezpieczeń. Analiza musi być przeprowadzana cyklicznie.

   

Prawa i żądania podmiotów danych

Każdej osobie fizycznej przysługuje szereg praw związanych z przetwarzaniem jej danych – prawo do wglądu, poprawiania czy też usunięcia danych. To samo dotyczy prawa do wstrzymania przetwarzania, przekazania danych czy też nie podlegania profilowaniu.

   

Powołanie Inspektora ochrony danych

Obowiązek spoczywa na instytucjach publicznych, a w przypadku firm inspektor ochrony danych jest konieczny np. przy przetwarzaniu danych osobowych na dużą skalę.

   

Wdrożenie i stosowanie polityki bezpieczeństwa

Jej celem jest stosowanie zasad ochrony danych osobowych w całym obszarze działalności – wyznacza zasady postępowania z danymi osobowymi.

   

Rejestr przetwarzania

Zalecamy prowadzenie przez każdego administratora danych osobowych.

   

Reagowanie na incydenty

Przypadki naruszenia zasad ochrony danych osobowych trzeba rejestrować i zgłaszać organowi nadzorczemu.

   
Czy wiesz że…

Ocena skutków

Dlaczego przeprowadzenie oceny skutków jest ważne i kiedy należy taką analizę przeprowadzić?

Prawa podmiotów danych

Każdej osobie fizycznej przysługuje szereg praw a spełnianie żądań z nich wynikających jest podstawowym obowiązkiem każdej instytucji publicznej i każdej firmy.

Wdrożenie

Dostosowanie się do RODO wiąże się z koniecznością wykonania szeregu działań. Dowiedz się jak do tego podchodzimy.