Usługi

W przypadku przystępowania do zamówień publicznych i wszelkiego rodzaju przetargów zamawiający ocenia skuteczność złożonych podpisów. Podobnie jak w przypadku podpisywania dokumentów własnoręcznym podpisem, tak podpisanie dokumentu certyfikatem kwalifikowanym sprawdzane jest pod kątem uprawnień osoby podpisującej dokument (czy osoba reprezentująca danego wykonawcę w czasie podpisu oferty była do tego uprawniona) oraz czy podpis został złożony w czasie ważności certyfikatu.

Czytaj więcej...

W dniu 1 października 2019 r. w sprawie Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV vs. Planet49 GmbH (C-673/17), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że zgoda na instalowanie plików cookie nie jest ważna jeżeli przechowywanie informacji lub dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej, za pośrednictwem plików cookie, zostało zaakceptowane za pomocą domyślnie zaznaczonego okienka wyboru, którego zaznaczenie użytkownik musi usunąć, aby odmówić udzielenia zgody.

Czytaj więcej...

Nasi partnerzy

Zaufali nam

Nasze atuty

Zespół specjalistów

Nasz zespół złożony jest ze specjalistów, którzy wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywali w takich branżach jak: finansowa, prawna, informatyczna, administracja publiczna, handel, transport.

Szerokie doświadczenie

Nasi klienci działają zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym – wiemy jak stosować RODO w zależności od potrzeb i możliwości klienta. Dbamy o bezpieczeństwo prawne, informatyczne, organizacyjne.

Skuteczność działania

Przeprowadziliśmy ponad 100 audytów zgodności z RODO, a na stałe obsługujemy kilkudziesięciu klientów, doradzając im jak skutecznie chronić informacje.