Wdrożenie RODO

Oddajemy do Państwa dyspozycji zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Całościowe podejście do ochrony danych osobowych wymaga działania na wielu płaszczyznach. Nasza pomoc we wdrożeniu obejmuje zagadnienia prawne, informatyczne i organizacyjne.

Czym jest wdrożenie rodo

 • Podmiot przetwarzający dane osobowe musi je odpowiednio chronić. Poziom ochrony i stosowane metody zależą od wielu czynników. Zgodnie z wymaganiami określonymi Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) administrator danych osobowych musi stale utrzymywać adekwatny do procesów przetwarzania i zagrożeń poziom ochrony.
 • Oznacza to, że "wdrożenie rodo" jest działaniem stałym, tak samo ważnym jak np. dbanie o dobrą kondycję finansową podmiotu.

Kogo dotyczy

 • Podmioty należące do administracji publicznej,
 • Podmioty działające w sektorze prywatnym,
 • Podmioty lecznicze,
 • Stowarzyszenia.

Jak je przeprowadzamy

 • Przeprowadzamy audyt zgodności z RODO,
 • Pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych bądź wspieramy wcześniej powołanego,
 • Szkolimy personel mający styczność z danymi osobowymi,
 • Przeprowadzamy okresowe audyty i kontrole,
 • Zapewniamy konsultacje w zakresie zagadnień prawnych i informatycznych,
 • Pomagamy w przypadku incydentów,
 • Reprezentujemy Administratora w przypadku kontroli ze strony UODO.

Co zyskujesz?

 • Zmniejszenie ryzyka „wycieku danych” poprzez zwiększenie poziomu ich ochrony,
 • Pomoc specjalistów w redukowaniu negatywnych sutków incydentów,
 • Możliwość zaplanowania zakupów w oparciu o zalecenia oparte na fachowej wiedzy,
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z nałożeniem kar administracyjnych przez UODO, poprzez działanie zgodne z RODO.