Audyt wstępny

Pomożemy Ci chronić Twój sukces - Twoją tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wyobraź sobie poniższą sytuację i odpowiedz na pytania: Twój ważny pracownik odchodzi do konkurencji. Wie o firmie wszystko. Zna twoją strategię. Zna klientów. Zna warunki umów handlowych. Zdobył doświadczenie dzięki Tobie. Jak jesteś przygotowany?

 • Czy kluczowi klienci nadal będą wybierać Twoją ofertę?
 • Czy konkurencja będzie znać Twoją strategię rozwoju?
 • Czy konkurencja powinna zarabiać na Twojej pracy i wysiłku?
 • Co zrobiłeś, by z takiej sytuacji wyjść obronną ręką?

Jeżeli chcesz bądź potrzebujesz doradztwa w tym zakresie, to skontaktuj się z nami, zespołem rodo.pl.

W ramach usługi audytu wykonujemy

 • Podpisanie umowy o zachowaniu poufności (ang. non-disclosure agreement - NDA).
 • Przeprowadzenie badań ankietowych oraz spotkań audytowych.
 • Wizja lokalna kluczowych pomieszczeń.
 • Analiza prawna - weryfikacja zapisów umów.
 • Analiza wykorzystywanych zasobów informatycznych.
 • Przedstawienie sprawozdania z audytu wraz ze wzorami dokumentów do wdrożenia
 • Przygotowanie dokumentacji (w tym propozycji) z uwzględnieniem ewentualnych zmian.
 • Szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników.
 • Przygotowanie i wdrożenie procedury związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika.