Szkolenia HR

Szkolimy z asertywności, delegowania zadań, budowania zespołu, korzystania z jego różnorodności i zarządzania nim.

Organizujemy szkolenia, podnoszące umiejętności współpracy i zarządzania. W zależności od potrzeb, szkolenia są skierowane do pracowników szeregowych i kadry zarządzającej.

Tematyka szkoleń

 • Asertywności w biznesie
 • Buduję efektywny zespół
 • Deleguję zadania z głową
 • Mój różnorodny zespół ma MOC
 • Tożsamość lidera - podstawy zarządzania zespołem

Co zyskujesz

 • Asertywności w biznesie: dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce metody poprawiające własną asertywność, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
 • Budowanie zespołu: dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce metody poprawiające wykorzystanie potencjału płynącego z różnic i osiągać lepsze wyniki mniejszym nakładem energii, wysiłku i czasu.
 • Delegacji zadań: dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce metody poprawiające jakość wykonania zadań przez pracowników oraz określą miejsca ich kontroli.
 • Wykorzystania różnorodności członków zespołu: dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce metody poprawiające wykorzystanie potencjału płynącego z różnic i osiągać lepsze wyniki mniejszym nakładem energii i wysiłku.
 • Zarządzania zespołem – tożsamość lidera: Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce metody pozwalające na budowanie spójnego wizerunku, diagnozę kompetencji swoich pracowników oraz dopasować działania całego zespołu do realizacji zadań.

Materiały szkoleniowe

Każdy z uczestników otrzyma:

 • materiały szkoleniowe
 • materiały pomocnicze (długopis, notatnik)
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • opiekę trenera na czas 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia

Sponsor projektu otrzyma:

 • listę obecności
 • wyniki z ankiet
 • Czas szkolenia: 8h, w tym przerwa obiadowa 45 min i 2 przerwy 15-to minutowe.