Podpis elektroniczny

Rodo.pl jest certyfikowanym Partnerem współpracującym z PWPW CUZ Sigillum w zakresie usług zaufania.

Usługi zaufania pozwalają na bezpieczne potwierdzenie tożsamości przez obywateli. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r, usługi są uznawane na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Szanowni Klienci,

z dniem 25.03.2020 zostały wprowadzone przez rząd kolejne ograniczenia związanie z przemieszczaniem się, tak by ograniczyć ilość osób zarażonych koronawirusem.

Mając na uwadze powyższe, oraz konieczność nabywania przez Państwa podpisów elektronicznych, jak i dużą liczbę umówionych wizyt, przy ograniczonej liczbie osób które naraz obsługujemy, zmieniamy sposób wystawiania podpisów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzamy zasadę wizyt indywidulanych, z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa, w celu ograniczenia możliwości zarażenia, podnosząc tym samym komfort Klienta i naszego pracownika.

W trakcie spotkań z klientami wprowadzamy zasady ograniczonego kontaktu. Spotkanie zawsze będzie odbywać się w ilości nie większej niż 2 osób.

Nowo umawianie wizyty, z dniem 25 marca br. będę umawiane od poniedziałku 30.03.2020 następująco:

 • w siedzibie klienta, dodatkowa opłata związana z wizytą wynosi od 350 zł netto;
 • w biurze na Sianowskiej 4a w Poznaniu, dodatkowa opłata wynosi 150 zł netto.

Obsługiwani są tylko Klienci umówieni telefonicznie.

Osoby potrzebujące pomocy przy składaniu zamówienia w sklepie Sigillum proszone są o kontakt z numerem 61 843 25 90 wew. 1

Dziękujemy z wyrozumiałość.

Zarząd rodo.pl sp. z o.o. sp.k

Zapraszamy do obejrzenia filmów insruktażowych

Jak podpisać dokument PDF
Obsługa aplikacji PWPW Sign
Dodanie podpisu ze znakiem graficznym np. logo firmy
Dodanie kolejnego podpisu do podpisanego dokumentu

Jak kupić?

 1. Zakup nowego certyfikatu – kliknij tutaj.
 2. Odnowienie dotychczasowego certyfikatu – kliknij tutaj.
 3. Pliki do pobrania – kliknij Sigillum.pl by pobrać upoważnienie do podpisania umowy w imieniu zamawiającego. Dokument jest dostępny w sekcji Wzory Umów.
 4. Wybierz Punkt Rejestracji Centrum Usług Zaufania Sigillum– nazwa punktu RODO.PL Sp. z o.o. Sp. K.
 5. Płatności – prosimy wykonać zgodnie z otrzymanym z PWPW S.A. potwierdzeniem zamówienia.
  1. Zapłać PWPW SA za zamówione certyfikaty.
  2. Zapłać RODO.PL Sp. z o.o. Sp. K. za zamówione karty kryptograficzne i czytniki.
 6. Inspektor rodo.pl skontaktuje się telefonicznie bądź mailowo i umówi na dogodny termin.
 7. Przyjdź do punktu rejestracji RODO.PL Sp. z o.o. Sp. K. w celu w celu weryfikacji tożsamości i odbioru certyfikatu. Adres punktu: Poznań, ul. Sianowska 4A, 60-431 Poznań. Weź ze sobą potwierdzenia wykonanych przelewów (pkt.5).

budynek

Z czego składa się usługa?

 • Certyfikatu kwalifikowanego,
 • Certyfikatu niekwalifikowanego,
 • Kwalifikowanego znacznika czasu,
 • Kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej.

Z czego składa się podpis?

 • Certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • Karty kryptograficznej dużej bądź małej,
 • Czytnika kart USB dużego bądź mini,
 • Aplikacji podpisującej i weryfikującej podpis elektroniczny - Sigillum Sign.

Z czego składa się pieczęć?

 • Kwalifikowanego certyfikatu pieczęci,
 • Karta kryptograficznej,
 • Czytnika kart,
 • Nielimitowanych kwalifikowanych znaczników czasu.

Kto może korzystać?

 • Osoba fizyczna na własne potrzeby,
 • Osoba fizyczna będąca przedstawicielem osoby prawnej, na podstawie zamówienia złożonego przez reprezentanta osoby prawnej,
 • Osoba prawna – w przypadku pieczęci elektronicznej.

Certyfikat kwalifikowany służy do

 • Podpisywania dokumentacji medycznej, np. recepty, zwolnienia lekarskie,
 • Podpisywania faktur elektronicznych (nieobowiązkowe),
 • Podpisywania i wysyłanie sprawozdań finansowych przez członków zarządów spółek,
 • Podpisywania legitymacji studenckich i doktoranckich
 • Podpisywania umów i dokumentów w codziennej działalności firm,
 • Przesyłania dokumentów do ZUS-u (Płatnik),
 • Składania wniosków i pozyskiwanie elektronicznej wersji KRS,
 • Składnia dokumentów do e-sądów (głównie komornicy),
 • Udziału w akcjach i licytacjach na elektronicznych platformach zakupowych,
 • Wymiany informacji z urzędami administracji publicznej
 • Wysyłania deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych( eDeklaracje),
 • Zabezpieczania komunikacji w bankowości elektronicznej ,
 • Zgłaszanie wniosków w Urzędzie Patentowym i GUS.

Certyfikat niekwalifikowany służy do

 • Podpisywanie poczty elektronicznej,
 • Szyfrowanie treści poczty elektronicznej wraz z załącznikami.

Pieczęć elektroniczna służy do

 • Zabezpieczania autentyczności i integralności dokumentów elektronicznych,
 • Uwierzytelnianie dokumentów firmowych i urzędowych,
 • Automatycznego i masowego podpisywanie dokumentów, np. e-faktury, decyzji, powiadomień, umów.