Podpis elektroniczny

Rodo.pl jest certyfikowanym Partnerem współpracującym z PWPW CUZ Sigillum w zakresie usług zaufania.

Usługi zaufania pozwalają na bezpieczne potwierdzenie tożsamości przez obywateli. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r, usługi są uznawane na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Szanowni Klienci,

z dniem 25.03.2020 zostały wprowadzone przez rząd kolejne ograniczenia związanie z przemieszczaniem się, tak by ograniczyć ilość osób zarażonych koronawirusem.

Mając na uwadze powyższe, oraz konieczność nabywania przez Państwa podpisów elektronicznych, jak i dużą liczbę umówionych wizyt, przy ograniczonej liczbie osób które naraz obsługujemy, zmieniamy sposób wystawiania podpisów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzamy zasadę wizyt indywidulanych, z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa, w celu ograniczenia możliwości zarażenia, podnosząc tym samym komfort Klienta i naszego pracownika.

W trakcie spotkań z klientami wprowadzamy zasady ograniczonego kontaktu. Spotkanie zawsze będzie odbywać się w ilości nie większej niż 2 osób.

Nowo umawianie wizyty, z dniem 25 marca br. będę umawiane od poniedziałku 30.03.2020 następująco:

 • w siedzibie klienta, dodatkowa opłata związana z wizytą wynosi od 350 zł netto;
 • w biurze na Sianowskiej 4a w Poznaniu, dodatkowa opłata wynosi 150 zł netto.

Obsługiwani są tylko Klienci umówieni telefonicznie.

Osoby potrzebujące pomocy przy składaniu zamówienia w sklepie Sigillum proszone są o kontakt z numerem 61 843 25 90 wew. 1

Dziękujemy z wyrozumiałość.

Zarząd rodo.pl sp. z o.o. sp.k

Jak kupić?

 1. Zakup nowego certyfikatu – kliknij tutaj.
 2. Odnowienie dotychczasowego certyfikatu – kliknij tutaj.
 3. Pliki do pobrania – kliknij Sigillum.pl by pobrać upoważnienie do podpisania umowy w imieniu zamawiającego. Dokument jest dostępny w sekcji Wzory Umów.
 4. Wybierz Punkt Rejestracji Centrum Usług Zaufania Sigillum– nazwa punktu RODO.PL Sp. z o.o. Sp. K.
 5. Płatności – prosimy wykonać zgodnie z otrzymanym z PWPW S.A. potwierdzeniem zamówienia.
  1. Zapłać PWPW SA za zamówione certyfikaty.
  2. Zapłać RODO.PL Sp. z o.o. Sp. K. za zamówione karty kryptograficzne i czytniki.
 6. Inspektor rodo.pl skontaktuje się telefonicznie bądź mailowo i umówi na dogodny termin.
 7. Przyjdź do punktu rejestracji RODO.PL Sp. z o.o. Sp. K. w celu w celu weryfikacji tożsamości i odbioru certyfikatu. Adres punktu: Poznań, ul. Sianowska 4A, 60-431 Poznań. Weź ze sobą potwierdzenia wykonanych przelewów (pkt.5).

budynek

Z czego składa się usługa?

 • Certyfikatu kwalifikowanego,
 • Certyfikatu niekwalifikowanego,
 • Kwalifikowanego znacznika czasu,
 • Kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej.

Z czego składa się podpis?

 • Certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • Karty kryptograficznej dużej bądź małej,
 • Czytnika kart USB dużego bądź mini,
 • Aplikacji podpisującej i weryfikującej podpis elektroniczny - Sigillum Sign.

Z czego składa się pieczęć?

 • Kwalifikowanego certyfikatu pieczęci,
 • Karta kryptograficznej,
 • Czytnika kart,
 • Nielimitowanych kwalifikowanych znaczników czasu.

Kto może korzystać?

 • Osoba fizyczna na własne potrzeby,
 • Osoba fizyczna będąca przedstawicielem osoby prawnej, na podstawie zamówienia złożonego przez reprezentanta osoby prawnej,
 • Osoba prawna – w przypadku pieczęci elektronicznej.

Certyfikat kwalifikowany służy do

 • Podpisywania dokumentacji medycznej, np. recepty, zwolnienia lekarskie,
 • Podpisywania faktur elektronicznych (nieobowiązkowe),
 • Podpisywania i wysyłanie sprawozdań finansowych przez członków zarządów spółek,
 • Podpisywania legitymacji studenckich i doktoranckich
 • Podpisywania umów i dokumentów w codziennej działalności firm,
 • Przesyłania dokumentów do ZUS-u (Płatnik),
 • Składania wniosków i pozyskiwanie elektronicznej wersji KRS,
 • Składnia dokumentów do e-sądów (głównie komornicy),
 • Udziału w akcjach i licytacjach na elektronicznych platformach zakupowych,
 • Wymiany informacji z urzędami administracji publicznej
 • Wysyłania deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych( eDeklaracje),
 • Zabezpieczania komunikacji w bankowości elektronicznej ,
 • Zgłaszanie wniosków w Urzędzie Patentowym i GUS.

Certyfikat niekwalifikowany służy do

 • Podpisywanie poczty elektronicznej,
 • Szyfrowanie treści poczty elektronicznej wraz z załącznikami.

Pieczęć elektroniczna służy do

 • Zabezpieczania autentyczności i integralności dokumentów elektronicznych,
 • Uwierzytelnianie dokumentów firmowych i urzędowych,
 • Automatycznego i masowego podpisywanie dokumentów, np. e-faktury, decyzji, powiadomień, umów.