Inspektor Danych Osobowych

Zapewniamy dostęp do kompleksowej, stałej obsługi miesięcznej, w tym również pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych ma charakter abonamentowy i musi zostać poprzedzona audytem zgodności RODO.

Kim jest i czym się zajmuje?

Jest osobą odpowiedzialną w firmie za:

 • Informowanie kierownictwa oraz pracowników o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych,
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów RODO w firmie,
 • Szkolenia personelu,
 • Audyty zgodności - przeprowadzenie sprawdzenia poszczególnych procesów przetwarzania danych - cyklicznie bądź nowych wdrażanych procesów.
 • Weryfikacja i sprawdzenie prowadzenia rejestrów wymaganych przepisami RODO
 • Przeprowadzenie kontroli wdrożonych zaleceń i zmian w procesie ochrony danych - na podstawie uzgodnień z kierownictwem
 • Cyklicznie przeprowadzania analizy ryzyka
 • Przeprowadzania na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz monitorowanie jej wykonania,
 • Współpracę z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO)
 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla UODO i osób fizycznych które chcą skorzystać z przysługujących im praw na gruncie RODO.
 • Weryfikacja i nadzór nad zmianami dokumentacji wymaganymi przez przepisy prawa krajowego i RODO
 • Informowanie o zagrożeniach związanych bezpieczeństwem teleinformatycznym

Kto powinien go powołać?

 • Organy administracji publicznej,
 • Firmy których podstawowy model biznesowy opiera się na przetwarzaniu dużych zbiorów danych osobowych (skala, zakres, cele)
 • Podmioty, których działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych wrażliwych i danych dotyczących wyroków skazujących.
 • Każdy zgodnie z przepisami Inspektor jest niezależny i odpowiada przed najwyższym kierownictwem podmiotu

Co zyskasz korzystając z naszej usługi?

 • Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w pełnym zakresie wynikającym z RODO,
 • Konsultacje w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Współpracę we wdrożeniu wydanych rekomendacji,
 • Wsparcie prawne Administratora,
 • Nadzór nad przestrzeganiem RODO,
 • Opiniowanie dokumentów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami
 • Stała współpraca w bieżącej aktualizacja dokumentacji
 • Optymalizacja kosztów związanych z funkcjonowaniem IOD
 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę inspektorsko-audytorską