Cyberpolisa

Ryzyko ataku elektronicznego jest dziś równie realne jak zagrożenie zdarzeniami losowymi. Każdy podmiot operujący danymi elektronicznymi jest na taki atak narażony.

Skuteczny ochrona firmy to również przeciwdziałanie negatywnym skutkom cyberataków. Ubezpieczenie pozwala na pokrycie kosztów związanych z przywróceniem działalności firmy na normalne tory.

Czym jest?

 • Ochroną ubezpieczeniową dla dokumentacji, danych osobowych i handlowych przechowywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. np. w przypadku jej zagubienia czy ataku hakerskiego.

Do kogo jest skierowana?

 • Dla podmiotów będących pracodawcami lub tych które przetwarzają dane osobowe np. poradnie zdrowia,
 • Dla podmiotów obawiających się np. zaszyfrowania dysków czy wyprowadzenia danych przez nieuczciwych pracowników,
 • Do podmiotów które obawiają się, iż w wyniku ataku ich systemy informatyczne czy maszyny produkcyjne zostaną zatrzymane co w konsekwencji narazi ich na utratę zysku.

Co się mieści w jej zakresie?

Ubezpieczenie pozwala na pokrycie kosztów:

 • informatyki śledczej – czyli specjalistów pomagających dotrzeć do miejsca wycieku,
 • wymaganego prawem poinformowania osób, których dane wyciekły,
 • obrony w postępowaniach cywilnych,
 • ochrony reputacji podmiotu czy osób fizycznych,
 • wymuszenia i okupów.

Na wysokość składki wpływają

 • Branża i specyfika przetwarzanych danych,
 • Sposób zabezpieczenia danych,
 • Stosowanie polityki bezpieczeństwa, planów ciągłości działania.

Co Zyskujesz?

 • Natychmiastowa pomoc specjalistów w razie incydentu,
 • Pokrycie kosztów związanych z likwidacją skutków ataku informatycznego,
 • Pokrycie utraconych korzyści w razie np. wstrzymania produkcji.