Audyt Bezpieczeństwa IT

Raport z audytu czytelnie przedstawia zidentyfikowane zagrożenia. Stanowi też podstawę do prac naprawczych.

Wykonujemy audyty bezpieczeństwa infrastruktury IT w podmiotach publicznych i prywatnych. Zakres audytu może być dostosowany do potrzeb i wymagań klienta.

Wyniki audytu zostaną przedstawione w formie raportu pisemnego oraz zostaną omówione bezpośrednio na spotkaniu z zarządem firmy oraz wyznaczonymi osobami.

Co zyskujesz

  • Pełną informację na temat poziomu bezpieczeństwa it firmy na dzień przeprowadzenia audytu,
  • Rekomendacje wskazujące jakie działania należy podjąć, by zredukować stwierdzone ryzyka,
  • Możliwość zaplanowania budżetu w odniesieniu do realnych potrzeb,
  • Skrócenie procesu decyzyjnego i zakupowego.