Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia oraz koordynowania procesu ochrony danych osobowych, zgodne z aktualnym stanem prawnym, który na bieżąco monitorujemy. Gwarantujemy dedykowane rozwiązania, zindywidualizowane do potrzeb i oczekiwań Klienta, a także dostęp do kompleksowej, stałej obsługi miesięcznej, w tym również pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia Unii Europejskiej tzw. RODO, każdy podmiot gospodarczy ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność ochrony danych osobowych. RODO zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia właściwego, adekwatnego do ryzyka, stopnia bezpieczeństwa (art.32, ust. 1) oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (art. 5, ust. 2).

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych ma charakter abonamentowy i musi zostać poprzedzona audytem zgodności RODO.

Na naszych szkoleniach podnosimy świadomość konieczności ochrony danych osobowych a także przekazujemy praktyczną wiedzę i umiejętności do wykorzystania w codziennej pracy.

Praca z danymi osobowymi wymaga odpowiedniego podejścia. Przepisy RODO stawiają konkretne wymagania odnośnie ochrony danych osobowych. Z jednej strony są elastyczne, a z drugiej przewidują sankcje za niespełnienie wymagań.

Wzory naszej dokumentacji zostały stworzone w oparciu o wymogi prawa i doświadczenie specjalistów w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Całościowe podejście do ochrony danych osobowych wymaga działania na wielu płaszczyznach. Nasza pomoc we wdrożeniu obejmuje zagadnienia prawne, informatyczne i organizacyjne.

Szkolenia

Budując efektywny zespół przyspieszasz rozwój swojego biznesu. Nasze szkolenia dostarczą ci narzędzi, rozwiną umiejętności i zbudują motywacyję do skutecznej sprzedaży i obsługi.

Mając świadomość, że wszystko co jest podłączone do sieci Internet prędzej czy później zostanie zaatakowane przez cyberprzestępców, nasi najlepsi specjaliści na bieżąco analizują informację na temat technik i sposobów atakowania firm, instytucji oraz samych użytkowników przez hakerów.

Organizujemy szkolenia, podnoszące umiejętności współpracy i zarządzania. W zależności od potrzeb, szkolenia są skierowane do pracowników szeregowych i kadry zarządzającej.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Według badania Ocean Tomo, LLC z 2015 roku, 84% wartości firmy stanowią wartości niematerialne. Innowacje są często uważane za kluczowy czynnik budowania przewagi konkurencyjnej. Działaniom progresywnym toważyszy jednak stałe zagrożenie związane z przejęciem innowacji przez konkurentów, co uniemożliwi czerpanie z nich należytych korzyści, czy uzyskanie zwrotu nakładów poniesionych na badania i rozwój.

Wyobraź sobie poniższą sytuację i odpowiedz na pytania: Twój ważny pracownik odchodzi do konkurencji. Wie o firmie wszystko. Zna twoją strategię. Zna klientów. Zna warunki umów handlowych. Zdobył doświadczenie dzięki Tobie. Jak jesteś przygotowany?

Otoczenie biznesowe nie stoi w miejscu. To samo dotyczy firm. Wraz ze zmianami należy stale chronić informacje, dzięki którym firma odnosi sukces.

Audyty IT

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Nawet bardzo zaawansowany system ochrony informacji, który nie podlega monitorowaniu i cyklicznej weryfikacji, szybko traci swoje właściwości. Lekceważenie zagadnień bezpieczeństwa informacji jest niebezpieczną praktyką, która może spowodować nieoczekiwane zagrożenie i poważną stratę nie tylko samego przedsiębiorcy, ale także jego Klientów.

W celu zapewnienia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz mając świadomość jego znaczenia, oferujemy Państwu kompleksowe usługi audytu, pozwalające na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Państwa Firmy.

Wykonujemy audyty bezpieczeństwa infrastruktury IT w podmiotach publicznych i prywatnych. Zakres audytu może być dostosowany do potrzeb i wymagań klienta.

Skuteczny ochrona firmy to również przeciwdziałanie negatywnym skutkom cyberataków. Ubezpieczenie pozwala na pokrycie kosztów związanych z przywróceniem działalności firmy na normalne tory.

Krajowe Ramy Interoperacyjności nakładają na podmioty publiczne szereg wymagań. Weryfikujemy i ustalamy czy przyjęte rozwiązania spełniają wymogi określone w przepisach prawa.

Usługi zaufania

Najpopularniejszym produktem oferowanym przez Centrum Usług Zaufania Sigillum jest kwalifikowany certyfikat podpisu zgodny z Rozporządzeniem eIDAS. Certyfikat można wykorzystać do składania deklaracji w ZUS, wysyłania sprawozdań do KRS, zawierania (podpisywania) umów oraz udziału w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych, w tym JEDZ. Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można rejestrować dane w UODO, przesyłać dane do GIIF, a także kontaktować się z Urzędami Administracji Publicznej.

Usługi zaufania pozwalają na bezpieczne potwierdzenie tożsamości przez obywateli. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r, usługi są uznawane na terenie całej Unii Europejskiej.

Nasi partnerzy

Zaufali nam