JTC i SZS PartnersRodo.pl to firma, korzystająca z wieloletniego doświadczenia, powiązanych kapitałowo, prężnych partnerów biznesowych: rozpoznawalnej i cenionej na rynku bezpieczeństwa informacji - firmy JTC oraz cieszącej się wysokim zaufaniem Klientów – Kancelarii Radców Prawnych SZS Partners. Dzięki połączeniu kompetencji z różnych obszarów, zapewniamy Państwa firmie pełne bezpieczeństwo danych osobowych, zarówno na płaszczyźnie prawnej, informatycznej, jak i fizyczno-organizacyjnej.

Działamy na terytorium całego kraju. Usługi wykonujemy w ramach outsourcingu, w formie współpracy bezpośredniej w siedzibie Klienta, a także w formie zdalnej.

Zespół rodo.pl

 • Ilustracja kontaktu

  Krzysztof Kowal

  Prezes Zarządu

  Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017

  Absolwent Wydziału Prawa Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza W Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczynał w firmie kurierskiej, jako specjalista odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów i obsługę reklamacji. Stałe zwiększanie liczby współpracujących klientów spółki zaowocowało nowym zadaniem – nadzorem nad rozszerzeniem wachlarza usług o międzynarodowe przesyłki kurierskie do 30 kg i krajowe przesyłki paletowe i expressowe.
  Kolejne cenne doświadczenia zawodowe zdobył w branży leasingu, gdzie przeszedł wiele szczebli awansu zawodowego, rozpoczynając od stanowiska Młodszego Doradcy Leasingowego. Kolejnym ważnym etapem było objęcie stanowiska Regionalnego Dyrektora Sprzedaży Makroregionu Zachodniopomorskiego BZ WBK Leasing. Zlecone zadania zawsze realizował ponad wyznaczone cele, zarówno stricte biznesowe jak i sprzedażowe. Uwieńczeniem kariery było objęcie stanowiska z-ca dyrektora Sprzedaży Sieci Dystrybucji SME. Z sukcesem tworzył zespoły sprzedażowe i nadzorował ich działalność na wielu poziomach. Współpracował z wieloma partnerami biznesowymi, rozwijając sprzedaż wielokanałową. Nadal realizował cele sprzedażowe i zdania biznesowe osiągając wyraźne wzrosty r/r.
  Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu w spółce rodo.pl Sp. z o.o. Sp.k.. Stworzył zespół audytowy i dzięki swemu doświadczeniu doprowadził do podpisania ponad 100 kontraktów z podmiotami publicznymi i prywatnymi. Dzięki zdobytemu doświadczenie wprowadza do oferty spółki nowe produkty i usługi oraz dzieli się swoim doświadczeniem z klientami i pracownikami. Przeprowadził szereg szkoleń w tym dla kadry kierowniczej, zwracając uwagę na zagadnienia istotne i krytyczne z punktu widzenia najwyższego kierownictwa. Aktywnie przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa klientów rodo.pl, łącząc wiedzę i doświadczenie z ich wymogami i potrzebami.


 • Ilustracja kontaktu

  Cezary Sadowski

  Członek Zarządu

  Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017

  Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie z zakresu sprzedaży oprogramowania klasy ERP do sektora MŚP a także rozwiązań informatycznych, dedykowanych do prowadzenia przychodni i poradni medycznych. Od dwóch lat zajmuje się audytowaniem i wdrażaniem w firmach i  instytucjach publicznych unijnej reformy ochrony danych osobowych. W 2017 roku odbył szkolenie  z zakresu praktycznego stosowania rodo, organizowanego przez ODO24 Sp. z o.o.. Jest członkiem nieformalnego stowarzyszenia inspektorów ochrony danych osobowych z Poznania. W 2018 roku uczestniczył w szkoleniu obejmującym wprowadzenie i stosowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, organizowanego przez Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. k. Jako członek zarządu rodo.pl odpowiada za wprowadzanie nowych produktów do oferty spółki. Pełni tez aktywnie funkcję inspektora ochrony danych w wielu podmiotach prywatnych i publicznych.


 • Ilustracja kontaktu

  Krzysztof Winiarski

  Kierownik Działu Prawnego

  Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie problematyki odszkodowań ze szczególnym uwzględnieniem zadośćuczynienia w postępowaniach, które dotyczą szkód osobowych m.in. obrażenia ciała, krzywda z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny, błędy medyczne.
  Reprezentuje klientów Kancelarii SZS - Partners w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym w dochodzeniu i egzekwowaniu odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za szkodę. Zajmuje się również analizą i skutecznym prowadzeniem dotychczas zakończonych przez ubezpieczycieli spraw w związku z zaniżonym odszkodowaniem za auta zastępcze oraz uszkodzone czy skradzione samochody i maszyny. Ponadto doradza klientom Kancelarii SZS - Partners w sprawach wyboru zakresu oraz wysokości polis ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczeń osobowych pracowników i majątkowych.
  W 2017 roku rozpoczął współpracę z działem ochrony danych osobowych w firmie JTC Jacek Trzeciak. W 2018 r dział przekształcił się w firmę rodo.pl Sp. z o.o. Sp.k. gdzie pełni funkcję kierownika działu prawnego. Uczestniczył oraz samodzielnie prowadził kilkanaście audytów zgodności z RODO w różnego rodzaju podmiotach. Opiniuje umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz różnego rodzaju dokumenty w instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych.


 • Ilustracja kontaktu

  Katarzyna Ślusarek

  Dział Prawny

  Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także studia magisterskie na kierunku Antropologii kulturowej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, posiada wieloletnie doświadczenie w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, a także ochronie dóbr osobistych.
  Od czasu wprowadzenia reformy unijnej w obszarze ochrony danych osobowych (RODO), zajmuje się kompleksową analizą i oceną zgodności z obowiązującymi przepisami umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz sporządzaniem i wdrażaniem dokumentacji systemu ochrony danych osobowych. Dla prawidłowego realizowania tych zadań, na bieżąco monitoruje i interpretuje krajowe przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa danych w kontekście RODO.


 • Ilustracja kontaktu

  Krzysztof Dziemian

  Specjalista ds. bezpieczeństwa ODO

  Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017 (PR 320).

  Studiował ETI na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Informatykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
  Certyfikowany administrator baz danych Oracle, dodatkowo specjalista w zakresie identyfikacji, opisu i optymalizacji procesów biznesowych. Prowadził szkolenia z zakresu Kompetencji ICT dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 
  Wieloletni administrator baz danych i analityk procesów w największych projektach dotyczących zarządzania procesowego w Administracji Publicznej.


 • Ilustracja kontaktu

  Edyta Wojtylak

  Dział Podpisu Elektronicznego

  Inspektor ds. Rejestracji Podpisu Elektronicznego  

  Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy administracyjnej. 

  Od 2019 roku certyfikowany Inspektor ds. Rejestracji podpisu elektronicznego PWPW Centrum Usług Zaufania Sigillum. 


 • Ilustracja kontaktu

  Anna Spalińska

  Dział Podpisu Elektronicznego

  Inspektor ds. Rejestracji Podpisu Elektronicznego  

  Absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy administracyjnej. Od 2019 roku certyfikowany Inspektor ds. Rejestracji podpisu elektronicznego PWPW Centrum Usług Zaufania Sigillum.