Plany Sektorowe UODO - 2020

W dniu 2 stycznia, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował o planach na 2020 rok, odnośnie kontroli sektorowych. W umieszczonym na stronie urzędu komunikacie wymieniono poniższe sektory:

  1. Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, tj. konsulatach i administracji skarbowej.
  2. Banki w zakresie sporządzania kopii/skanów dokumentów tożsamości klientów i potencjalnych klientów
  3. Podmioty korzystające z systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

W uzasadnieniu wyboru Prezes UODO zwraca uwagę, iż problemy związane z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania rozwiązań technologicznych w powyższych sektorach, wzbudzają duże zainteresowanie po stronie społeczeństwa.

Link do szczegółowego planu kontroli sektorowych na rok 2020:

https://uodo.gov.pl/pl/file/2515