Identyfikacja pracownika w oparciu o jego dane biometryczne stawia przed pracodawcą konieczność spełnienia określonych wymogów. Gdzie i kiedy można stosować takie rozwiązania? Wskazówki można znaleźć w stanowisku PUODO.

Obowiązkową 14-dniową kwarantanną obejmowane są osoby wjeżdżające do Polski z zagranicy oraz te, które miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Odnosząc się do kwestii zgodności z  RODO udostępnienia przez organy jednostek samorządu terytorialnego  danych osobowych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. wskazujemy, co następuje:

Dlaczego prezes UODO nałożył karę w wysokości 20.000 PLN na firmę telemarketingową? Czy jest to jedyna kara jaka grozi firmie?

Oszuści nie śpią i adaptują się do nowej sytuacji. Wykorzystując dotychczasowe techniki oraz strach i niepokój dążą do tego samego – kradzieży pieniędzy.

Podczas trwającej epidemii koronawirusa GIS i polski rząd zalecają pracę zdalną, tzw. home office.