Co mają ze sobą wspólnego KRI i RODO? 

Wynikiem nowelizacji Ustawy o ZFŚS, od 4 maja 2019 r. zostały między innymi dookreślone zasady przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z funduszu.

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył rekordową - jak na rodzime warunki rynkowe - karę na spółkę Morele.net.

W jednym z sierpniowych newsletterów informowaliśmy Państwa o stanowisku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w sprawie badań trzeźwości pracowników dokonywanych przez pracodawców. W swojej opinii z dnia 27 czerwca br. organ ds. ochrony danych osobowych wyraził pogląd, iż pracodawcy jako administratorzy danych osobowych nie mają podstawy prawnej, która umożliwiłaby im samodzielną kontrolę pracowników alkomatem.

Cyber polisy choć zdają się być czymś nowym, istnieją już stosunkowo długo.
Na świecie znane były jeszcze w latach 90tych kiedy to obawialiśmy się tzw. Pluskwy milenijnej. Komputery, miały przestać pracować a to miało spowodować globalne przestoje produkcyjne czy problemy z komunikacją.
W Polsce znane są od około 7 lat z czego ich rozkwit nastąpił przez wejście w życie RODO.

Dnia 22 marca 2019 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w drodze decyzji odmówił uwzględnienia wniosku byłego pracownika, który zwrócił się wcześniej do swojego byłego pracodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej o udostępnienie mu informacji związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych dot. kategorii przetwarzanych danych osobowych, celów przetwarzania tych danych, okresu przetwarzania danych osobowych, odbiorców jakim zostały przekazane te dane, źródeł pochodzenia danych osobowych oraz podejmowania wobec niego zautomatyzowanych decyzji, oraz na podstawie art. 15 ust. 3 RODO, o przekazanie mu kopii jego danych osobowych przetwarzanych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.