Podczas trwającej epidemii koronawirusa GIS i polski rząd zalecają pracę zdalną, tzw. home office.

W związku z ogłaszanymi ostatnio w Polsce stanami zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii i generalnie działaniami podejmowanymi na całym świecie w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, powstaje wiele wątpliwości co do możliwości, a przede wszystkim zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w ww. celu.     

Pracodawcy w stanie zagrożenia epidemicznego mogą podjąć określone działania w ramach działań prewencyjnych. Twórcy przepisów RODO przewidzieli możliwość wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, gdzie zagrożenia nie znają granic państwowych. Wyjaśniamy jak należy prowadzić działania prewencyjne, by w zgodzie z przepisami dbać o dobro wspólne.

W dniu 18 lutego 2020 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) nałożył na Szkołę Podstawową w Gdańsku (Szkoła) karę w wysokości 20 tys. zł.

Umiejętność przypinania ekranu w telefonie pozwala go czasowo udostępnić innej osobie. Niezależenie od tego jaki telefon posiadamy, można to zrobić w sposób bezpieczny.

Pieczęć elektroniczna - jest to kwalifikowana usługa zaufania wydawana dla podmiotów posiadających osobowość prawną (np. firmy, instytucje, podmioty publiczne). Umożliwia ona pieczętowanie dowolnych dokumentów, plików przy użyciu jedynie danych firmowych. 

Pieczęć nie zawiera danych osób fizycznych.