W dniu 16 lipca 2020 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał, jak się wydaje przełomowy wyrok w sprawie nr C-311/18, w którym unieważnił decyzję 2016/1250 w sprawie tzn. Tarczy Prywatności dotyczącej transferu danych na linii UE-USA.

Czy nie zastanawiali się Państwo nad tym skąd i dlaczego otrzymujemy lawinę reklam na swoją skrzynkę mailową?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – nie. Aplikacja zbiera dane nadmiarowe i posiada wbudowanie mechanizmy, które wzbudzają poważne obawy i wątpliwości. Czy należy ją odinstalować ?

Identyfikacja pracownika w oparciu o jego dane biometryczne stawia przed pracodawcą konieczność spełnienia określonych wymogów. Gdzie i kiedy można stosować takie rozwiązania? Wskazówki można znaleźć w stanowisku PUODO.

Obowiązkową 14-dniową kwarantanną obejmowane są osoby wjeżdżające do Polski z zagranicy oraz te, które miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Odnosząc się do kwestii zgodności z  RODO udostępnienia przez organy jednostek samorządu terytorialnego  danych osobowych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. wskazujemy, co następuje: